Thông báo mời chào giá Vật tư y tế, Hóa chất xét nghiệm năm 2022 - 2023

Thứ sáu, 15/07/2022, 14:51 GMT+7

Để phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện, Bệnh viện Bình Dân sẽ mua sắm các vật tư y tế hóa chất (theo danh mục đính kèm). Kính mời các đơn vị đang ký hợp đồng cung cấp hàng hóa với Bệnh viện và các đơn vị khác quan tâm, có khả năng cung cấp các mặt hàng phù hợp vui lòng gửi báo giá và hợp đồng.

 

Thông tin chi tiết vui lòng tải file: Thông báo mời chào giá Vật tư y tế, Hóa chất xét nghiệm năm 2022 - 2023

TMCG_HCXN