Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2 tại Bệnh viện Bình Dân năm 2017 - 2019

Thứ hai, 20/01/2020, 15:40 GMT+7

Bệnh viện Bình Dân trân trọng thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2 tại Bệnh viện Bình Dân năm 2017 - 2019.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Trân trọng.

Tập tin đính kèm:

pdf-icon-2 Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2 tại Bệnh viện Bình Dân năm 2017 - 2019