Thông báo về HNKH trực tuyến về cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú

Thứ hai, 07/06/2021, 10:36 GMT+7

Thông tin từ Hội Niệu - Thận học TP. Hồ Chí Minh, kính mời quý đồng nghiệp tham gia Hội nghị khoa học trực tuyến "Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú - tiếp cận đa chuyên khoa"

Thời gian: thứ 6 ngày 09/07/2021, từ 14:00 – 16.00

Link tham dự trực tuyến: https://bit.ly/wb21043

2021.06.07_HYI_NGHY_KHOA_HYC_TRYC_TUYYN-01_1