Thông tin báo chí

Miệt mài truyền lửa cho thế hệ sau
14/03/2023, 09:13

Miệt mài truyền lửa cho thế hệ sau

Bệnh viện Bình Dân: Quyết tâm triển khai thành công bệnh án điện tử
07/03/2023, 08:30

Bệnh viện Bình Dân: Quyết tâm triển khai thành công bệnh án điện tử

Bệnh viện Bình Dân tiếp tục chuyển giao phẫu thuật robot tại Philippines
28/02/2023, 16:30

Bệnh viện Bình Dân tiếp tục chuyển giao phẫu thuật robot tại Philippines

Trường hợp hiếm: phẫu thuật cứu người bệnh ung thư thận  có chồi bướu lan xa vào tĩnh mạch chủ đến gần tim
16/01/2023, 14:05

Trường hợp hiếm: phẫu thuật cứu người bệnh ung thư thận có chồi bướu lan xa vào tĩnh mạch chủ đến gần tim

Phối hợp đa chuyên khoa cứu người bệnh u tuyến thượng thận to hai bên xuất huyết
10/11/2022, 15:34

Phối hợp đa chuyên khoa cứu người bệnh u tuyến thượng thận to hai bên xuất huyết

1
Miệt mài truyền lửa cho thế hệ sau
2
Bệnh viện Bình Dân: Quyết tâm triển khai thành công bệnh án điện tử
3
Bệnh viện Bình Dân tiếp tục chuyển giao phẫu thuật robot tại Philippines
4
Trường hợp hiếm: phẫu thuật cứu người bệnh ung thư thận có chồi bướu lan xa vào tĩnh mạch chủ đến gần tim
5
Phối hợp đa chuyên khoa cứu người bệnh u tuyến thượng thận to hai bên xuất huyết