Thông tin báo chí

Đừng quên ống thông JJ trong người!
28/02/2020, 09:09

Đừng quên ống thông JJ trong người!

Triển khai kỹ thuật sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn MRI - MRI Fusion Biopsy
21/02/2020, 08:59

Triển khai kỹ thuật sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn MRI - MRI Fusion Biopsy

Sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn MRI - MRI Fusion Biopsy
21/02/2020, 08:09

Sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn MRI - MRI Fusion Biopsy

Công nghệ đồng hành cùng bác sĩ chăm sóc sức khỏe người dân
14/02/2020, 10:20

Công nghệ đồng hành cùng bác sĩ chăm sóc sức khỏe người dân

Sinh hoạt khoa học chuyên đề: Sinh thiết tuyến tiền liệt qua hướng dẫn siêu âm kết hợp hình ảnh MRI - MRI Fusion Biopsy
13/02/2020, 13:15

Sinh hoạt khoa học chuyên đề: Sinh thiết tuyến tiền liệt qua hướng dẫn siêu âm kết hợp hình ảnh MRI - MRI Fusion Biopsy

1
Đừng quên ống thông JJ trong người!
2
Triển khai kỹ thuật sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn MRI - MRI Fusion Biopsy
3
Sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn MRI - MRI Fusion Biopsy
4
Công nghệ đồng hành cùng bác sĩ chăm sóc sức khỏe người dân
5
Sinh hoạt khoa học chuyên đề: Sinh thiết tuyến tiền liệt qua hướng dẫn siêu âm kết hợp hình ảnh MRI - MRI Fusion Biopsy