Thông tin báo chí

Diagnosis and Treatment of Male and Female Urinary Incontinence
22/09/2021, 17:25

Diagnosis and Treatment of Male and Female Urinary Incontinence

Percutaneous and Endoscopic Renal surgery Course 2021
22/09/2021, 17:05

Percutaneous and Endoscopic Renal surgery Course 2021

Chương trình "Vắc xin tinh thần" cho người dân
05/09/2021, 16:01

Chương trình "Vắc xin tinh thần" cho người dân

Phẫu thuật điều trị bướu thận mà không phải cắt bỏ toàn bộ thận
26/04/2021, 11:33

Phẫu thuật điều trị bướu thận mà không phải cắt bỏ toàn bộ thận

Phối hợp điều trị đa mô thức cứu sống 14 trường hợp viêm tụy hoại tử nặng trong 3 tháng đầu năm 2021
16/03/2021, 15:15

Phối hợp điều trị đa mô thức cứu sống 14 trường hợp viêm tụy hoại tử nặng trong 3 tháng đầu năm 2021

1
Diagnosis and Treatment of Male and Female Urinary Incontinence
2
Percutaneous and Endoscopic Renal surgery Course 2021
3
Chương trình "Vắc xin tinh thần" cho người dân
4
Phẫu thuật điều trị bướu thận mà không phải cắt bỏ toàn bộ thận
5
Phối hợp điều trị đa mô thức cứu sống 14 trường hợp viêm tụy hoại tử nặng trong 3 tháng đầu năm 2021