Thông tin báo chí

Phẫu thuật điều trị bướu thận mà không phải cắt bỏ toàn bộ thận
26/04/2021, 11:33

Phẫu thuật điều trị bướu thận mà không phải cắt bỏ toàn bộ thận

Phối hợp điều trị đa mô thức cứu sống 14 trường hợp viêm tụy hoại tử nặng trong 3 tháng đầu năm 2021
16/03/2021, 15:15

Phối hợp điều trị đa mô thức cứu sống 14 trường hợp viêm tụy hoại tử nặng trong 3 tháng đầu năm 2021

Tư vấn trực tiếp: Suy giãn tĩnh mạch chi dưới
27/02/2021, 08:14

Tư vấn trực tiếp: Suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Sưng chân, nổi gân xanh - Dấu hiệu bệnh nguy hiểm
25/02/2021, 11:31

Sưng chân, nổi gân xanh - Dấu hiệu bệnh nguy hiểm

Phẫu thuật bán khẩn lấy dị vật dài 6cm khỏi niệu đạo người đàn ông
19/01/2021, 13:30

Phẫu thuật bán khẩn lấy dị vật dài 6cm khỏi niệu đạo người đàn ông

1
Phẫu thuật điều trị bướu thận mà không phải cắt bỏ toàn bộ thận
2
Phối hợp điều trị đa mô thức cứu sống 14 trường hợp viêm tụy hoại tử nặng trong 3 tháng đầu năm 2021
3
Tư vấn trực tiếp: Suy giãn tĩnh mạch chi dưới
4
Sưng chân, nổi gân xanh - Dấu hiệu bệnh nguy hiểm
5
Phẫu thuật bán khẩn lấy dị vật dài 6cm khỏi niệu đạo người đàn ông