Thông tin báo chí

Báo động tình trạng hút thuốc ở thanh, thiếu niên
03/06/2022, 14:28

Báo động tình trạng hút thuốc ở thanh, thiếu niên

Hút thuốc lá khiến người mắc bệnh tim mạch có xu hướng tăng và trẻ hóa
03/06/2022, 14:25

Hút thuốc lá khiến người mắc bệnh tim mạch có xu hướng tăng và trẻ hóa

Có thể mất tay chân vì hút thuốc lá
27/05/2022, 00:58

Có thể mất tay chân vì hút thuốc lá

Nghi ngờ mắc 5 bệnh lý thường gặp, tới Bệnh viện Bình dân để khám miễn phí
20/05/2022, 08:53

Nghi ngờ mắc 5 bệnh lý thường gặp, tới Bệnh viện Bình dân để khám miễn phí

Bệnh viện Bình Dân chuyển giao kỹ thuật tán sỏi thận qua da (PCNL) cho Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kon Tum
09/05/2022, 17:19

Bệnh viện Bình Dân chuyển giao kỹ thuật tán sỏi thận qua da (PCNL) cho Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kon Tum

1
Báo động tình trạng hút thuốc ở thanh, thiếu niên
2
Hút thuốc lá khiến người mắc bệnh tim mạch có xu hướng tăng và trẻ hóa
3
Có thể mất tay chân vì hút thuốc lá
4
Nghi ngờ mắc 5 bệnh lý thường gặp, tới Bệnh viện Bình dân để khám miễn phí
5
Bệnh viện Bình Dân chuyển giao kỹ thuật tán sỏi thận qua da (PCNL) cho Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kon Tum