Thông tin báo chí

Phối hợp đa chuyên khoa cứu người bệnh u tuyến thượng thận to hai bên xuất huyết
10/11/2022, 15:34

Phối hợp đa chuyên khoa cứu người bệnh u tuyến thượng thận to hai bên xuất huyết

Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng Bệnh viện Bình Dân khám và cấp thuốc cho nhân dân Campuchia
20/10/2022, 09:28

Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng Bệnh viện Bình Dân khám và cấp thuốc cho nhân dân Campuchia

Tin truyền hình Hội thảo Phẫu thuật điều trị Hẹp niệu đạo: Góc nhìn và triển vọng Đông Nam Á
25/08/2022, 10:44

Tin truyền hình Hội thảo Phẫu thuật điều trị Hẹp niệu đạo: Góc nhìn và triển vọng Đông Nam Á

Hội thảo Phẫu thuật điều trị hẹp niệu đạo: Góc nhìn và triển vọng Đông Nam Á
24/08/2022, 08:11

Hội thảo Phẫu thuật điều trị hẹp niệu đạo: Góc nhìn và triển vọng Đông Nam Á

Tiêm tạp chất lạ 'độ của quý', một bệnh nhân phải nhập viện
16/08/2022, 10:35

Tiêm tạp chất lạ 'độ của quý', một bệnh nhân phải nhập viện

1
Phối hợp đa chuyên khoa cứu người bệnh u tuyến thượng thận to hai bên xuất huyết
2
Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng Bệnh viện Bình Dân khám và cấp thuốc cho nhân dân Campuchia
3
Tin truyền hình Hội thảo Phẫu thuật điều trị Hẹp niệu đạo: Góc nhìn và triển vọng Đông Nam Á
4
Hội thảo Phẫu thuật điều trị hẹp niệu đạo: Góc nhìn và triển vọng Đông Nam Á
5
Tiêm tạp chất lạ 'độ của quý', một bệnh nhân phải nhập viện