Thông tin báo chí

Cuộc phẫu thuật “cân não” để cứu sống người đàn ông ung thư thận  có chồi bướu lan đến sát tim
01/06/2023, 08:06

Cuộc phẫu thuật “cân não” để cứu sống người đàn ông ung thư thận có chồi bướu lan đến sát tim

Phát hiện mình là con trai sau 16 năm
30/05/2023, 08:24

Phát hiện mình là con trai sau 16 năm

Chương trình tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản
25/05/2023, 10:39

Chương trình tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản

Rất hiếm: Cấp cứu người phụ nữ bị xương cá rô phi xuyên thủng thực quản và động mạch chủ ngực
17/05/2023, 14:34

Rất hiếm: Cấp cứu người phụ nữ bị xương cá rô phi xuyên thủng thực quản và động mạch chủ ngực

Đẩy mạnh triển khai phẫu thuật bằng Robot
23/04/2023, 19:09

Đẩy mạnh triển khai phẫu thuật bằng Robot

1
Cuộc phẫu thuật “cân não” để cứu sống người đàn ông ung thư thận có chồi bướu lan đến sát tim
2
Phát hiện mình là con trai sau 16 năm
3
Chương trình tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản
4
Rất hiếm: Cấp cứu người phụ nữ bị xương cá rô phi xuyên thủng thực quản và động mạch chủ ngực
5
Đẩy mạnh triển khai phẫu thuật bằng Robot