Thông tin báo chí

Thông báo mời đơn vị tư vấn giám sát, lắp đặc thiết bị cho gói thầu thuộc danh mục mua sắm trang thiết bị 2023
30/01/2024, 16:09

Thông báo mời đơn vị tư vấn giám sát, lắp đặc thiết bị cho gói thầu thuộc danh mục mua sắm trang thiết bị 2023

Xuất huyết dạ dày do stress, cần lưu ý điều gì?
03/01/2024, 12:44

Xuất huyết dạ dày do stress, cần lưu ý điều gì?

Loét, xuất huyết dạ dày do stress và căng thẳng
03/01/2024, 10:13

Loét, xuất huyết dạ dày do stress và căng thẳng

Phẫu thuật robot cắt u phổi, điều trị ung thư phổi xâm lấn tối thiểu
20/12/2023, 16:49

Phẫu thuật robot cắt u phổi, điều trị ung thư phổi xâm lấn tối thiểu

Uống rượu liên tục trong vòng 2 tuần, người đàn ông suýt chết vì viêm tụy hoại tử
12/12/2023, 12:31

Uống rượu liên tục trong vòng 2 tuần, người đàn ông suýt chết vì viêm tụy hoại tử

1
Thông báo mời đơn vị tư vấn giám sát, lắp đặc thiết bị cho gói thầu thuộc danh mục mua sắm trang thiết bị 2023
2
Xuất huyết dạ dày do stress, cần lưu ý điều gì?
3
Loét, xuất huyết dạ dày do stress và căng thẳng
4
Phẫu thuật robot cắt u phổi, điều trị ung thư phổi xâm lấn tối thiểu
5
Uống rượu liên tục trong vòng 2 tuần, người đàn ông suýt chết vì viêm tụy hoại tử