Thông tin báo chí

Thông tin Hội thảo khoa học Cập nhật điều trị ngoại khoa bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD)
08/04/2024, 11:24

Thông tin Hội thảo khoa học Cập nhật điều trị ngoại khoa bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD)

Tạo hình mô trĩ bằng laser LHP, phương pháp ít xâm lấn hiện đại nhất trong phẫu thuật trĩ
25/03/2024, 16:02

Tạo hình mô trĩ bằng laser LHP, phương pháp ít xâm lấn hiện đại nhất trong phẫu thuật trĩ

Trẻ hóa người mắc bệnh trĩ, có bệnh nhân mới 16 tuổi
25/03/2024, 15:55

Trẻ hóa người mắc bệnh trĩ, có bệnh nhân mới 16 tuổi

Bệnh viện Bình Dân tổ chức Hội thảo Điều trị trĩ với phương pháp tạo hình mô trĩ bằng laser
23/03/2024, 10:03

Bệnh viện Bình Dân tổ chức Hội thảo Điều trị trĩ với phương pháp tạo hình mô trĩ bằng laser

Nỗ lực điều trị ung thư và bảo tồn quả thận độc nhất cho ca bệnh hiếm gặp
22/03/2024, 15:47

Nỗ lực điều trị ung thư và bảo tồn quả thận độc nhất cho ca bệnh hiếm gặp

1
Thông tin Hội thảo khoa học Cập nhật điều trị ngoại khoa bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD)
2
Tạo hình mô trĩ bằng laser LHP, phương pháp ít xâm lấn hiện đại nhất trong phẫu thuật trĩ
3
Trẻ hóa người mắc bệnh trĩ, có bệnh nhân mới 16 tuổi
4
Bệnh viện Bình Dân tổ chức Hội thảo Điều trị trĩ với phương pháp tạo hình mô trĩ bằng laser
5
Nỗ lực điều trị ung thư và bảo tồn quả thận độc nhất cho ca bệnh hiếm gặp