Thông tin báo chí

TP.HCM: Y tế thông minh, người dân được lợi
21/07/2023, 08:49

TP.HCM: Y tế thông minh, người dân được lợi

'Cò bệnh viện' online bủa vây người bệnh
21/07/2023, 08:28

'Cò bệnh viện' online bủa vây người bệnh

TP.HCM đột phá y tế chuyên sâu: Làm chủ công nghệ phẫu thuật robot
20/06/2023, 13:13

TP.HCM đột phá y tế chuyên sâu: Làm chủ công nghệ phẫu thuật robot

Ứng dụng phẫu thuật robot trong việc điều trị các bệnh lý chuyên sâu
12/06/2023, 14:50

Ứng dụng phẫu thuật robot trong việc điều trị các bệnh lý chuyên sâu

Chương trình Tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản - HTV
09/06/2023, 10:01

Chương trình Tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản - HTV

1
TP.HCM: Y tế thông minh, người dân được lợi
2
'Cò bệnh viện' online bủa vây người bệnh
3
TP.HCM đột phá y tế chuyên sâu: Làm chủ công nghệ phẫu thuật robot
4
Ứng dụng phẫu thuật robot trong việc điều trị các bệnh lý chuyên sâu
5
Chương trình Tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản - HTV