Thông tin đào tạo

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tổng quát nâng cao khóa 10
14/03/2023, 13:30

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tổng quát nâng cao khóa 10

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 43
14/03/2023, 13:20

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 43

Tiếp cận chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu
19/12/2022, 15:54

Tiếp cận chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 42
04/11/2022, 16:03

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 42

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại tổng quát cơ bản khóa 12
04/11/2022, 15:56

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại tổng quát cơ bản khóa 12

1
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tổng quát nâng cao khóa 10
2
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 43
3
Tiếp cận chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu
4
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 42
5
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại tổng quát cơ bản khóa 12