Tiến bộ điều trị phình động mạch chủ bụng

Thứ bảy, 22/01/2022, 11:39 GMT+7

Báo cáo khoa học: Tiến bộ điều trị phình động mạch chủ bụng

Tác giả: Văn Tần, Trần Công Quyền, Hồ Khánh Đức, Nguyễn Văn Việt Thành, Dương Thanh Hải

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: