Tin tức truyền thông

Thông báo mời chào giá về việc thu gom vận chuyên chất thải y tế năm 2024
28/02/2024, 16:48

Thông báo mời chào giá về việc thu gom vận chuyên chất thải y tế năm 2024

Thông báo mời chào giá sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống chuyền mẫu
28/02/2024, 16:43

Thông báo mời chào giá sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống chuyền mẫu

Thông báo mời chào giá gói thầu: " Diệt chuột, trừ mối và côn trùng năm 2024"
28/02/2024, 16:39

Thông báo mời chào giá gói thầu: " Diệt chuột, trừ mối và côn trùng năm 2024"

Thông báo mời chào giá cho hạng mục may đồng phục Điều dưỡng và hộ lý năm 2024
28/02/2024, 16:36

Thông báo mời chào giá cho hạng mục may đồng phục Điều dưỡng và hộ lý năm 2024

Thông báo mời chào giá gói thầu: "chăm sóc cây xanh năm 2024"
28/02/2024, 16:31

Thông báo mời chào giá gói thầu: "chăm sóc cây xanh năm 2024"

1
Thông báo mời chào giá về việc thu gom vận chuyên chất thải y tế năm 2024
2
Thông báo mời chào giá sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống chuyền mẫu
3
Thông báo mời chào giá gói thầu: " Diệt chuột, trừ mối và côn trùng năm 2024"
4
Thông báo mời chào giá cho hạng mục may đồng phục Điều dưỡng và hộ lý năm 2024
5
Thông báo mời chào giá gói thầu: "chăm sóc cây xanh năm 2024"