Tin tức truyền thông

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023
06/02/2024, 17:03

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023

Thông báo nghỉ Tết nguyên đán năm 2024
01/02/2024, 11:44

Thông báo nghỉ Tết nguyên đán năm 2024

Thông báo mời chào giá lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
30/01/2024, 16:47

Thông báo mời chào giá lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo mời chào giá mua sắm linh kiện thay thế 2024
30/01/2024, 16:38

Thông báo mời chào giá mua sắm linh kiện thay thế 2024

Thông báo mời chào giá sữa chữa thay thế
30/01/2024, 16:22

Thông báo mời chào giá sữa chữa thay thế

1
Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023
2
Thông báo nghỉ Tết nguyên đán năm 2024
3
Thông báo mời chào giá lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
4
Thông báo mời chào giá mua sắm linh kiện thay thế 2024
5
Thông báo mời chào giá sữa chữa thay thế