Tin tức truyền thông

Làm sao ngăn ngừa suy thận ở người bệnh Đái tháo đường?
26/05/2023, 11:23

Làm sao ngăn ngừa suy thận ở người bệnh Đái tháo đường?

Làm thế nào để quản lý trào ngược dạ dày thực quản?
25/05/2023, 11:57

Làm thế nào để quản lý trào ngược dạ dày thực quản?

Chương trình tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản
25/05/2023, 10:39

Chương trình tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản

Điều trị đúng, suy thận có thể phục hồi không?
25/05/2023, 10:31

Điều trị đúng, suy thận có thể phục hồi không?

Một số thông tin về các sản phẩm được gọi là “thuốc lá điện tử”, “thuốc lá nung nóng”
25/05/2023, 08:35

Một số thông tin về các sản phẩm được gọi là “thuốc lá điện tử”, “thuốc lá nung nóng”

1
Làm sao ngăn ngừa suy thận ở người bệnh Đái tháo đường?
2
Làm thế nào để quản lý trào ngược dạ dày thực quản?
3
Chương trình tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản
4
Điều trị đúng, suy thận có thể phục hồi không?
5
Một số thông tin về các sản phẩm được gọi là “thuốc lá điện tử”, “thuốc lá nung nóng”