Tin tức truyền thông

Bệnh viện Bình Dân ứng dụng phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo & liệu pháp sóng xung kích cường độ thấp trong điều trị rối loạn cương
24/06/2019, 15:08

Bệnh viện Bình Dân ứng dụng phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo & liệu pháp sóng xung kích cường độ thấp trong điều trị rối loạn cương

Hoạt động cao điểm Ngày làm việc tốt hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn
13/06/2019, 13:43

Hoạt động cao điểm Ngày làm việc tốt hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn

VTV1 - TẦM SOÁT MIỄN PHÍ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG CHO 1000 NGƯỜI
29/05/2019, 17:13

VTV1 - TẦM SOÁT MIỄN PHÍ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG CHO 1000 NGƯỜI

Ai nên tầm soát ung thư đại trực tràng?
28/05/2019, 08:54

Ai nên tầm soát ung thư đại trực tràng?

Chương trình tư vấn tầm soát miễn phí Ung thư đại trực tràng cho 1000 người
27/05/2019, 12:29

Chương trình tư vấn tầm soát miễn phí Ung thư đại trực tràng cho 1000 người

1
Bệnh viện Bình Dân ứng dụng phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo & liệu pháp sóng xung kích cường độ thấp trong điều trị rối loạn cương
2
Hoạt động cao điểm Ngày làm việc tốt hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn
3
VTV1 - TẦM SOÁT MIỄN PHÍ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG CHO 1000 NGƯỜI
4
Ai nên tầm soát ung thư đại trực tràng?
5
Chương trình tư vấn tầm soát miễn phí Ung thư đại trực tràng cho 1000 người
Hỗ trợ người bệnh B.B
21/05/2019, 14:26
Hỗ trợ người bệnh T.N
14/05/2019, 14:14
Hỗ trợ người bệnh H.H
14/05/2019, 14:09