Tin tức truyền thông

Sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn MRI - MRI Fusion Biopsy
21/02/2020, 01:09

Sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn MRI - MRI Fusion Biopsy

Công nghệ đồng hành cùng bác sĩ chăm sóc sức khỏe người dân
14/02/2020, 03:20

Công nghệ đồng hành cùng bác sĩ chăm sóc sức khỏe người dân

Sinh hoạt khoa học chuyên đề: Sinh thiết tuyến tiền liệt qua hướng dẫn siêu âm kết hợp hình ảnh MRI - MRI Fusion Biopsy
13/02/2020, 06:15

Sinh hoạt khoa học chuyên đề: Sinh thiết tuyến tiền liệt qua hướng dẫn siêu âm kết hợp hình ảnh MRI - MRI Fusion Biopsy

Cách phòng chống dịch nCoV hiệu quả
08/02/2020, 16:06

Cách phòng chống dịch nCoV hiệu quả

WHO: 82% các ca nhiễm nCoV ở mức độ nhẹ
08/02/2020, 16:03

WHO: 82% các ca nhiễm nCoV ở mức độ nhẹ

1
Sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn MRI - MRI Fusion Biopsy
2
Công nghệ đồng hành cùng bác sĩ chăm sóc sức khỏe người dân
3
Sinh hoạt khoa học chuyên đề: Sinh thiết tuyến tiền liệt qua hướng dẫn siêu âm kết hợp hình ảnh MRI - MRI Fusion Biopsy
4
Cách phòng chống dịch nCoV hiệu quả
5
WHO: 82% các ca nhiễm nCoV ở mức độ nhẹ