Tin tức truyền thông

Đặt lịch hẹn khám qua điện thoại - Tổng đài 19007123
07/08/2020, 17:07

Đặt lịch hẹn khám qua điện thoại - Tổng đài 19007123

Sỏi thận ở trẻ em - Phụ huynh chớ xem nhẹ
06/08/2020, 10:02

Sỏi thận ở trẻ em - Phụ huynh chớ xem nhẹ

Dùng laser tán vỡ sỏi to trong bàng quang tân tạo 22 năm
31/07/2020, 16:16

Dùng laser tán vỡ sỏi to trong bàng quang tân tạo 22 năm

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
31/07/2020, 08:18

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo dành cho người bệnh và người thân
30/07/2020, 17:30

Thông báo dành cho người bệnh và người thân

1
Đặt lịch hẹn khám qua điện thoại - Tổng đài 19007123
2
Sỏi thận ở trẻ em - Phụ huynh chớ xem nhẹ
3
Dùng laser tán vỡ sỏi to trong bàng quang tân tạo 22 năm
4
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
5
Thông báo dành cho người bệnh và người thân