TIN TỨC

Information for Prostate Cancer (PCa) Week 2022
17/05/2022, 10:43

Information for Prostate Cancer (PCa) Week 2022

Bệnh viện Bình Dân chuyển giao kỹ thuật tán sỏi thận qua da (PCNL) cho Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kon Tum
09/05/2022, 17:19

Bệnh viện Bình Dân chuyển giao kỹ thuật tán sỏi thận qua da (PCNL) cho Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kon Tum

Thông báo số 2 Hội nghị HUNA lần thứ 19 - Hội nghị VUNA lần thứ 16
09/05/2022, 16:30

Thông báo số 2 Hội nghị HUNA lần thứ 19 - Hội nghị VUNA lần thứ 16

Chương trình Tầm soát miễn phí 5 bệnh lý thường gặp tại Bệnh viện Bình Dân
09/05/2022, 13:31

Chương trình Tầm soát miễn phí 5 bệnh lý thường gặp tại Bệnh viện Bình Dân

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức (Vòng 2) tại Bệnh viện Bình Dân năm 2022
09/05/2022, 11:33

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức (Vòng 2) tại Bệnh viện Bình Dân năm 2022

1
Information for Prostate Cancer (PCa) Week 2022
2
Bệnh viện Bình Dân chuyển giao kỹ thuật tán sỏi thận qua da (PCNL) cho Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kon Tum
3
Thông báo số 2 Hội nghị HUNA lần thứ 19 - Hội nghị VUNA lần thứ 16
4
Chương trình Tầm soát miễn phí 5 bệnh lý thường gặp tại Bệnh viện Bình Dân
5
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức (Vòng 2) tại Bệnh viện Bình Dân năm 2022
Điều trị Ung thư gan
05/05/2022, 11:00