TIN TỨC

Hội thảo khoa học: "Giải pháp mới cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn kháng cắt tinh hoàn đã di căn"
13/09/2021, 19:30

Hội thảo khoa học: "Giải pháp mới cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn kháng cắt tinh hoàn đã di căn"

Chương trình "Vắc xin tinh thần" cho người dân
05/09/2021, 16:01

Chương trình "Vắc xin tinh thần" cho người dân

Hội thảo chuyên đề "Nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát có là một vấn đề của niệu khoa? Suy diễn và hiện thực"
07/07/2021, 11:02

Hội thảo chuyên đề "Nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát có là một vấn đề của niệu khoa? Suy diễn và hiện thực"

HNKH trực tuyến "Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú tiếp cận đa chuyên khoa"
07/07/2021, 09:43

HNKH trực tuyến "Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú tiếp cận đa chuyên khoa"

Việc cần làm trước khi đến điểm tiêm ngừa COVID-19
06/07/2021, 10:38

Việc cần làm trước khi đến điểm tiêm ngừa COVID-19

1
Hội thảo khoa học: "Giải pháp mới cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn kháng cắt tinh hoàn đã di căn"
2
Chương trình "Vắc xin tinh thần" cho người dân
3
Hội thảo chuyên đề "Nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát có là một vấn đề của niệu khoa? Suy diễn và hiện thực"
4
HNKH trực tuyến "Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú tiếp cận đa chuyên khoa"
5
Việc cần làm trước khi đến điểm tiêm ngừa COVID-19