TIN TỨC

Diagnosis and Treatment of Male and Female Urinary Incontinence
22/09/2021, 17:25

Diagnosis and Treatment of Male and Female Urinary Incontinence

Percutaneous and Endoscopic Renal surgery Course 2021
22/09/2021, 17:05

Percutaneous and Endoscopic Renal surgery Course 2021

Hội thảo khoa học: "Giải pháp mới cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn kháng cắt tinh hoàn đã di căn"
13/09/2021, 19:30

Hội thảo khoa học: "Giải pháp mới cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn kháng cắt tinh hoàn đã di căn"

Chương trình "Vắc xin tinh thần" cho người dân
05/09/2021, 16:01

Chương trình "Vắc xin tinh thần" cho người dân

Hội thảo chuyên đề "Nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát có là một vấn đề của niệu khoa? Suy diễn và hiện thực"
07/07/2021, 11:02

Hội thảo chuyên đề "Nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát có là một vấn đề của niệu khoa? Suy diễn và hiện thực"

1
Diagnosis and Treatment of Male and Female Urinary Incontinence
2
Percutaneous and Endoscopic Renal surgery Course 2021
3
Hội thảo khoa học: "Giải pháp mới cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn kháng cắt tinh hoàn đã di căn"
4
Chương trình "Vắc xin tinh thần" cho người dân
5
Hội thảo chuyên đề "Nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát có là một vấn đề của niệu khoa? Suy diễn và hiện thực"