TS.BS. NGUYỄN NGỌC TUẤN

TS.BS. NGUYỄN NGỌC TUẤN
TS.BS. NGUYỄN NGỌC TUẤN
  • Trưởng khoa
  • Chuyên khoa khác
Giới thiệu
Chuyên khoa: Nội soi tiêu hóa
Đặt hẹn khám bệnh với TS.BS. NGUYỄN NGỌC TUẤN