Webinar: Introduction of the SET-UP programme - Expansion in Southeast Asia

Thứ hai, 04/01/2021, 08:28 GMT+7

Thông tin từ Hội Niệu - Thận học TP. Hồ Chí Minh, Hội thảo trực tuyến "Introduction of the SET-UP programme: Expansion in Southeast Asia"

Thời gian: 18.30 - 20.00 ngày 22/01/2021 (Thứ sáu)

Link đăng ký tham dự hội thảo:

https://zoom.us/webinar/register/WN_xeWJ2aPKRAGnq4Wp5j5g0w

Tham khảo thông tin về hội thảo:

https://mailchi.mp/uroweb/preview_webinar_setup?e=[UNIQID]

viber_image_2021-01-13_20-46-09