Y học thường thức

Nặng chân mỗi khi chiều về, một dấu hiệu của suy tĩnh mạch chi dưới
16/04/2021, 09:48

Nặng chân mỗi khi chiều về, một dấu hiệu của suy tĩnh mạch chi dưới

Chuẩn bị trước khi xét nghiệm máu tổng quát
23/10/2020, 09:08

Chuẩn bị trước khi xét nghiệm máu tổng quát

Phẫu thuật nội soi tuyến giáp ngả nách – quầng vú bằng dao cắt siêu âm
23/09/2020, 15:25

Phẫu thuật nội soi tuyến giáp ngả nách – quầng vú bằng dao cắt siêu âm

Lưu ý về thời điểm dùng thuốc
09/09/2020, 14:11

Lưu ý về thời điểm dùng thuốc

Cảnh giác ngộ độc do Clostridium botulinum
08/09/2020, 10:39

Cảnh giác ngộ độc do Clostridium botulinum

1
Nặng chân mỗi khi chiều về, một dấu hiệu của suy tĩnh mạch chi dưới
2
Chuẩn bị trước khi xét nghiệm máu tổng quát
3
Phẫu thuật nội soi tuyến giáp ngả nách – quầng vú bằng dao cắt siêu âm
4
Lưu ý về thời điểm dùng thuốc
5
Cảnh giác ngộ độc do Clostridium botulinum