GIỜ KHÁM BỆNH

GIỜ KHÁM BỆNH
GIỜ KHÁM BỆNH
TRỤ SỞ CHÍNH              KHU KỸ THUẬT CAO
Sáng: từ 06:30 đến 11:30                                                                    Sáng: từ 6:30 đến 11:30
Chiều: từ 13:00 đến 16:00   Chiều: từ 13:00 đến 16:00
Khám ngoài giờ (trong tuần): từ 16:00 đến 18:00   Thứ 7, Lễ:                                                            từ 07:00 đến 11:30

TIẾP NHẬN CẤP CỨU 24/7