Báo cáo khoa học

Tiếp cận chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu
19/12/2022, 15:54

Tiếp cận chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu

Hiệu quả của phương pháp nội soi niệu quản đặt thông JJ trong điều trị nhiễm khuẩn niệu có tắc nghẽn đường niệu trên
15/08/2022, 08:08

Hiệu quả của phương pháp nội soi niệu quản đặt thông JJ trong điều trị nhiễm khuẩn niệu có tắc nghẽn đường niệu trên

Tổng quan điều trị ung thư tuyến tiền liệt
04/03/2022, 10:47

Tổng quan điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Tình hình sử dụng kháng sinh hiện nay và chiến lược sử dụng kháng sinh trong nhiễm khuẩn đường tiết niệu
04/03/2022, 10:44

Tình hình sử dụng kháng sinh hiện nay và chiến lược sử dụng kháng sinh trong nhiễm khuẩn đường tiết niệu

Tán sỏi thận qua da: đường vào đài trên và đài giữa thận với kỹ thuật nong đường hầm biến đổi
04/03/2022, 10:42

Tán sỏi thận qua da: đường vào đài trên và đài giữa thận với kỹ thuật nong đường hầm biến đổi

1
Tiếp cận chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu
2
Hiệu quả của phương pháp nội soi niệu quản đặt thông JJ trong điều trị nhiễm khuẩn niệu có tắc nghẽn đường niệu trên
3
Tổng quan điều trị ung thư tuyến tiền liệt
4
Tình hình sử dụng kháng sinh hiện nay và chiến lược sử dụng kháng sinh trong nhiễm khuẩn đường tiết niệu
5
Tán sỏi thận qua da: đường vào đài trên và đài giữa thận với kỹ thuật nong đường hầm biến đổi