Chính sách chất lượng

  • CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên nghiệp trong mọi tác phong, thái độ đối với người bệnh, thân nhân và đồng nghiệp
Chuyên nghiệp hóa mọi quy trình chăm sóc, điều trị người bệnh và hệ thống quản lý.

  • CHUYÊN SÂU

Liên tục phát triển những quy trình kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị người bệnh.
Chủ động, tích cực phát triển các chuyên ngành chuyên sâu theo kịp trình độ các nước tiên tiến trên thế giới.

  • PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo, tinh thông nghiệp vụ và tận tâm trong công việc.
Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phát triển kỹ thuật cao.