Công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân - Lần 5

Thứ tư, 09/06/2021, 10:51 GMT+7

Kính gửi đến Quý khách hàng và Quý đồng nghiệp Thông báo về việc Công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, Lần 5

Cong_bo_CSTH_-_Lan_5_M

Vui lòng tải tập tin đính kèm