Đánh giá hiệu quả cắt thùy phổi nội soi trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ

Thứ bảy, 22/01/2022, 12:00 GMT+7

Báo cáo khoa học: Đánh giá hiệu quả cắt thùy phổi nội soi trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ

Tác giả: Trần Công Quyền, Hồ Huỳnh Long, Nguyễn Văn Việt Thành

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: