Dịch vụ Xuất viện sớm

Nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh ở tỉnh xa cần đặt chỗ xe khách để sớm trở về nhà trong ngày, người bệnh hãy thông báo với điều dưỡng về nhu cầu xuất viện sớm. Chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục xuất viện cho người bệnh trước 11:30.