Bác sĩ

THS.BS. NGUYỄN VĂN KHOA
Ngoại tiết niệu
THS.BS. NGUYỄN VĂN KHOA
BS.CKI. DANH TUẤN
Chuyên khoa khác
BS.CKI. DANH TUẤN
BS.CKI. NGUYỄN THẾ TÙNG
Ngoại tiết niệu
BS.CKI. NGUYỄN THẾ TÙNG
BS.CKI. ĐẬU XUÂN BÌNH
Ngoại tổng quát
BS.CKI. ĐẬU XUÂN BÌNH
BS NGUYỄN THỊ LỆ NGA
Chuyên khoa khác
BS NGUYỄN THỊ LỆ NGA
THS.BS. TỐNG THỊ MINH THƯƠNG
Chuyên khoa khác
THS.BS. TỐNG THỊ MINH THƯƠNG
BS.CKI. TRẦN ANH KHOA
Ngoại tiết niệu
BS.CKI. TRẦN ANH KHOA
THS.BS. HỒ TRUNG DŨNG
Ngoại tổng quát
THS.BS. HỒ TRUNG DŨNG
BS.CKI. TRƯƠNG THỊ NGỌC NHƯ
Chuyên khoa khác
BS.CKI. TRƯƠNG THỊ NGỌC NHƯ
THS.BS. LÊ VŨ TÂN
Nam khoa
THS.BS. LÊ VŨ TÂN
THS.BS.CKI. PHAN THÀNH THỐNG
Ngoại tiết niệu
THS.BS.CKI. PHAN THÀNH THỐNG
GS.TS.BS. NGUYỄN CÔNG MINH
Ngoại tổng quát
GS.TS.BS. NGUYỄN CÔNG MINH