Bác sĩ

BS.CKI. NGUYỄN THÀNH NHÂN
Chuyên khoa khác
BS.CKI. NGUYỄN THÀNH NHÂN
BS.CKII. NGUYỄN CHÍ PHONG
Chuyên khoa khác
BS.CKII. NGUYỄN CHÍ PHONG
BS.CKII. TRẦN ĐỨC QUANG
Chuyên khoa khác
BS.CKII. TRẦN ĐỨC QUANG
THS. BS. ĐINH QUỐC ĐẠT
Ngoại tiết niệu
THS. BS. ĐINH QUỐC ĐẠT
THS.BS.CKI. TRỊNH NGUYÊN BÁCH
Ngoại tiết niệu
THS.BS.CKI. TRỊNH NGUYÊN BÁCH
BS.CKII. NGUYỄN ĐỨC TUẤN ANH
Ngoại tổng quát
BS.CKII. NGUYỄN ĐỨC TUẤN ANH
BS.CKI. VŨ ANH TUẤN
NIỆU NỮ
BS.CKI. VŨ ANH TUẤN
BS.CKI. NGUYỄN THIỆN ĐỨC
Ngoại tổng quát
BS.CKI. NGUYỄN THIỆN ĐỨC
THS.BS.CKI. HOÀNG KIM BÌNH
Ngoại tổng quát
THS.BS.CKI. HOÀNG KIM BÌNH
BS.CKII. LÊ THỊ ĐAN THÙY
Chuyên khoa khác
BS.CKII. LÊ THỊ ĐAN THÙY
BS.CKII. VÕ THIỆN LAI
Ngoại tổng quát
BS.CKII. VÕ THIỆN LAI
BS.CKI. HỒ XUÂN TUẤN
Ngoại tiết niệu
BS.CKI. HỒ XUÂN TUẤN