Giáo dục sức khỏe

Chuẩn bị gì trước khi thực hiện siêu âm?
26/06/2024, 09:01

Chuẩn bị gì trước khi thực hiện siêu âm?

Chuẩn bị gì trước khi thực hiện CTscan có cản quang?
26/06/2024, 08:57

Chuẩn bị gì trước khi thực hiện CTscan có cản quang?

10 câu hỏi về bệnh lý tuyến giáp
10/06/2024, 15:49

10 câu hỏi về bệnh lý tuyến giáp

Bệnh thận IgA gia tăng ở người trẻ, cách nào ngăn chặn?
07/06/2024, 12:59

Bệnh thận IgA gia tăng ở người trẻ, cách nào ngăn chặn?

Sỏi bàng quang, điều trị thế nào?
07/06/2024, 12:57

Sỏi bàng quang, điều trị thế nào?

1
Chuẩn bị gì trước khi thực hiện siêu âm?
2
Chuẩn bị gì trước khi thực hiện CTscan có cản quang?
3
10 câu hỏi về bệnh lý tuyến giáp
4
Bệnh thận IgA gia tăng ở người trẻ, cách nào ngăn chặn?
5
Sỏi bàng quang, điều trị thế nào?