Giờ khám bệnh

Giờ khám bệnh
 
 
 

i-3

GIỜ KHÁM BỆNH

 

TRỤ SỞ CHÍNH

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

                                          

KHU KỸ THUẬT CAO

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Sáng: từ 06:00 đến 11:30                                Sáng: từ 6:00 đến 11:30
Chiều: từ 13:00 đến 16:00   Chiều: từ 13:00 đến 16:00
      Khám ngoài giờ thứ 7
      Sáng: từ 6:30 đến 11:30
    TIẾP NHẬN CẤP CỨU 24/7