HỘI THẢO: Lấy sỏi thận qua da đường hầm nhỏ/Phẫu thuật nội soi cắt một phần thận dùng ICG

Thứ sáu, 09/09/2016, 13:42 GMT+7

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

Ngày 4-5/10/2016 (thứ ba và thứ tư)

Giảng đường A, Bệnh viện Bình Dân

371 Điện Biên Phủ , Phường 4, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

 

Ban tổ chức

TS-BS.Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc

PGS.TS.BS.Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Phó Giám đốc

BS.CKII.Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến & Nghiên cứu khoa học

ThS.BS.Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, Trưởng Phòng Công tác xã hội

 

Báo cáo viên nước ngoài

Christian Alexander Schwentner

Giáo sư Tiết niệu, Đại học Eberhard-Karls, Tübingen, Germany

 

Chương trình

Ngày 4/10/2016: Lấy sỏi thận qua da đường hầm nhỏ (mini-PCNL)

8:00 – 8:30   Tiếp đón

8:30 – 8:15   Phát biểu khai mạc của Giám đốc Bệnh viện Bình Dân

8:30 – 8:50   Sự phát triển của phẫu thuật lấy sỏi thận qua da – GS.Schwentner

8:50 – 9:10   Kinh nghiệm phẫu thuật lấy sỏi thận qua da tại BV Bình Dân –  PGS.Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

9:10 – 9:30   Chiến lược điều trị, Quy trình thực hiện & xử lý sự cố – GS.Schwentner

9:30 – 9:50   Các mẹo và thủ thuật trong Lấy sỏi thận qua da đường hầm nhỏ – GS.Schwentner

9:50 Mổ truyền hình trực tiếp –  GS.Schwentner & êkíp Bệnh viện Bình Dân

 

Ngày 5/10/2016: Phẫu thuật nội soi cắt một phần thận sử dụng ICG để kẹp động mạch thận chọn lọc

8:00 – 8:20   Sự phát triển của phẫu thuật xâm lấn tối thiểu trong bướu thận – GS.Schwentner

8:20 – 8:40   Kinh nghiệm Phẫu thuật nội soi cắt một phần thận tại Bệnh viện Bình Dân – BS.Phạm Phú Phát

8:40 – 9:00   Các chọn lựa để giảm tổn thương thận trong phẫu thuật cắt một phần thận  – GS.Schwentner

9:00 – 9:20   Từng bước hướng dẫn Phẫu thuật nội soi cắt một phần thận có sử dụng ICG – GS.Schwentner

9:20  Mổ truyền hình trực tiếp  –  GS.Schwentner & êkíp Bệnh viện Bình Dân