Hội thảo trực tuyến Giải pháp kháng sinh - kháng nấm toàn diện cho bệnh nhân Việt Nam

Thứ ba, 02/08/2022, 20:55 GMT+7

Thông tin từ Hội Niệu - Thận học TP. Hồ Chí Minh, kính mời quý đồng nghiệp tham gia Hội thảo y khoa trực tuyến "Giải pháp kháng sinh - kháng nấm toàn diện cho bệnh nhân Việt Nam"

Thời gian: 11g30 - 13g10, ngày 04 tháng 8 năm 2022

Hình thức trực tuyến

Đăng ký ngay

 

screenshot_1659445990
screenshot_1659449016