Hội nghị - Hội thảo

Hội thảo khoa học Tạo hình niệu đạo Góc nhìn của chuyên gia
12/06/2024, 15:55

Hội thảo khoa học Tạo hình niệu đạo Góc nhìn của chuyên gia

Hội thảo - ERAS - Liệu đã đến lúc chúng ta thay đổi thói quen thực hành
26/05/2024, 18:37

Hội thảo - ERAS - Liệu đã đến lúc chúng ta thay đổi thói quen thực hành

Hội thảo khoa học Cập nhật điều trị ngoại khoa bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD)
15/03/2024, 15:26

Hội thảo khoa học Cập nhật điều trị ngoại khoa bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD)

Hội thảo khoa học Điều trị bệnh Trĩ với phương pháp tạo hình mô Trĩ bằng Laser
15/03/2024, 14:41

Hội thảo khoa học Điều trị bệnh Trĩ với phương pháp tạo hình mô Trĩ bằng Laser

Hội thảo đào tạo liên tục cập nhật chẩn đoán và điều trị gan nhiễm mỡ 2023
12/01/2024, 14:00

Hội thảo đào tạo liên tục cập nhật chẩn đoán và điều trị gan nhiễm mỡ 2023

1
Hội thảo khoa học Tạo hình niệu đạo Góc nhìn của chuyên gia
2
Hội thảo - ERAS - Liệu đã đến lúc chúng ta thay đổi thói quen thực hành
3
Hội thảo khoa học Cập nhật điều trị ngoại khoa bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD)
4
Hội thảo khoa học Điều trị bệnh Trĩ với phương pháp tạo hình mô Trĩ bằng Laser
5
Hội thảo đào tạo liên tục cập nhật chẩn đoán và điều trị gan nhiễm mỡ 2023