KẾ HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Thứ tư, 24/01/2018, 08:59 GMT+7

Kính gửi đến Quý khách hàng và Quý đồng nghiệp Kế hoạch phát triển Bệnh viện Bình Dân giai đoạn 2015 - 2020

Vui lòng tải tập tin đính kèm

Word-2-icon
 1. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020