Kết quả bước đầu điều trị thoát vị khe hoành bằng phẫu thuật nội soi

Thứ năm, 17/02/2022, 18:13 GMT+7

Báo cáo khoa học: Kết quả bước đầu điều trị thoát vị khe hoành bằng phẫu thuật nội soi

Tác giả: Đỗ Minh Hùng, Dương Bá Lập, Phan Thanh Tuấn

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: