Kết quả của phương pháp triệt đường rò bằng Laser FILAC trong điều trị rò hậu môn

Thứ ba, 22/02/2022, 13:21 GMT+7

Báo cáo khoa học: Kết quả của phương pháp triệt đường rò bằng Laser FILAC trong điều trị rò hậu môn

Tác giả: PGS.TS.BS. Dương Văn Hải

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: