Kết quả sớm phẫu thuật cắt đại tràng chậu hông - trực tràng điều trị sa trực tràng

Thứ năm, 17/02/2022, 19:03 GMT+7

Báo cáo khoa học: Kết quả sớm phẫu thuật cắt đại tràng chậu hông - trực tràng điều trị sa trực tràng

Tác giả: Nguyễn Thanh Phong, Đỗ Bá Hùng

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại:

pdf-icon-2
 Kết quả sớm phẫu thuật cắt đại tràng chậu hông - trực tràng điều trị sa trực tràng