KHÁM TỪ THIỆN DI LINH 01-02/10/2016

Thứ ba, 28/06/2016, 14:06 GMT+7

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA

TS.BS. ĐỖ BÁ HÙNG (PHÓ GIÁM ĐỐC-CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN)

DS.LÊ THỊ CHƠN (PHÓ PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP)

CN.LÂM THỊ MỘNG HỢP (PHÓ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ)

THS.BS.NGUYỄN HỒ VĨNH PHƯỚC (TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI)

BS.CK2. PHẠM VĂN VIỄN (TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH)

BS.CK1. PHẠM THẾ ANH (PHÓ KHOA KHÁM BỆNH)

BS.CK2. HỒ KHÁNH ĐỨC (PHÓ KHOA TỔNG QUÁT 3)

BS. CK2. NGUYỄN NGỌC CHÂU (TRƯỞNG KHOA NỘI SOI NIỆU)

BS.CK1.HOÀNG THIÊN PHÚC (KHOA LỌC MÁU-BÍ THƯ ĐTN)

BS.CK1.LÊ NGUYỄN MINH HOÀNG (PHÒNG NCKH-PHÓ BÍ THƯ ĐTN)

NGUYỄN BẠCH THANH TÂM (PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN)

NGUYỄN THỊ KIM CHI (PHÒNG KHÁM)

LẠI THỊ THỦY (PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG)

NGUYỄN DUY KHANH (CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-UV BTV ĐTN)

NGUYỄN BÙI MỘNG TRINH (PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN)

NGUYỄN MINH TÂM (PHÒNG KHÁM)

HUỲNH KIM PHƯỢNG  (KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH)

VÕ THỊ BẢO NGỌC (PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ)

LA THỊ QUÝ HƯƠNG (KHOA NIỆU A)

CAO THỊ ÁNH TUYẾT (KHOA DƯỢC)

VÕ THỊ KIM CHI (KHOA DƯỢC)

NGUYỄN KIM OANH (PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP)

ĐỖ ĐỨC HUY (KHOA PHẪU THUẬT)

TRIỆU VƯƠNG LINH (KHOA PHẪU THUẬT)

BÙI NGỌC THÚY VY (PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI)

TRẦN HOÀNG LINH PHỤNG (PHẪU THUẬT)

NGUYỄN THÙY AN (PHÒNG KHÁM)

LÂM QUỐC TÀI (PHÒNG KHÁM)

HUỲNH ĐOÀN PHƯƠNG MAI (KHOA NIỆU A)

NGUYỄN MAI HƯƠNG (KHOA DƯỢC)

LIỄU PHƯƠNG TÚ (KHOA XÉT NGHIỆM)

NGUYỄN THỊ MỸ KIM (PHÒNG KHÁM)

ĐỖ HỒNG NGỌC (THƯ KÝ Y KHOA)

NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU (KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH)

NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU (KHOA KHÁM BỆNH)

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (KHOA DƯỢC)

ĐOÀN LÊ HỒNG HẠNH (KHOA DƯỢC)

HÀ THỊ BÍCH DIỆU (KHOA HỒ SỨC CẤP CỨU)

BÙI THỊ KIM THI (KHOA HỒ SỨC CẤP CỨU)

VÕ HỒNG SEN (PHÒNG KHÁM)

TĂNG THỊ QUỲNH MAI (PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG)

NGUYỄN THỊ THÙY TRINH (PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG)

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO (KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH)

PHẠM NGỌC THƠ (KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC-CHỐNG ĐỘC)

LÝ THỊ ANH (PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP)

NGUYỄN BẢO HOÀNG QUỐC (KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ)

AN LÂM QUỲNH NHƯ (PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI)

PHAN MẠNH LINH (KHOA LỌC MÁU – NỘI THẬN)

DANH SÁCH ỦNG HỘ

(Các nhà hảo tâm vui lòng liên lạc tại Phòng Công tác xã hội-gập Cô Thuý Vy)

GẠO: 250 kg

TẬP TRẮNG: 40 cuốn

QUẦN ÁO: 10 thùng

MÌ GÓI: 3 thùng