Lịch khám bệnh

LỊCH KHÁM NIỆU TRỤ SỞ CHÍNH

2024._LICH_KHAM.xlsx_-_Google_Trang_tinh_page-0001_2

2024._LICH_KHAM.xlsx_-_Google_Trang_tinh_page-0001_2

LỊCH KHÁM TỔNG QUÁT TRỤ SỞ CHÍNH

2024._LICH_KHAM.xlsx_-_Google_Trang_tinh_page-0001_1_1
LỊCH KHÁM NIỆU KHU KỸ THUẬT CAO
2024._LICH_KHAM.xlsx_-_Google_Trang_tinh_page-0001_3

LỊCH KHÁM TỔNG QUÁT KHU KỸ THUẬT CAO (từ ngày 17/6/2024)

2024._LICH_KHAM.xlsx_-_Google_Trang_tinh_page-0001_4

 

LỊCH KHÁM NAM KHOA KHU KỸ THUẬT CAO

2024.05.02_NK

LỊCH KHÁM NGOÀI GIỜ KHU KỸ THUẬT CAO

2024.05.02_NG
2024.05.31_NG_NK

Ghi chú: Lịch khám này dựa trên giờ khám bệnh của bác sĩ bình thường, lịch khám có thể thay đổi đột xuất theo lịch công tác của bác sĩ. Để theo dõi lịch khám của bác sĩ, vui lòng truy cập Tìm bác sĩ.