Liệu pháp ức chế Androgen cách quãng trong ung thư tuyến tiền liệt diễn tiến xa

Thứ năm, 24/02/2022, 14:28 GMT+7

Báo cáo khoa học: Liệu pháp ức chế Androgen cách quãng trong ung thư tuyến tiền liệt diễn tiến xa: Báo cáo một trường hợp lâm sàng

Tác giả: Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Lê Nguyễn Minh Hoàng

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại:

 
lieu_phap_uc_che