Nguyên nhân, xử trí và kết quả sớm điều trị thủng thực quản

Thứ ba, 22/02/2022, 13:16 GMT+7

Báo cáo khoa học: Nguyên nhân, xử trí và kết quả sớm điều trị thủng thực quản

Tác giả: Dương Bá Lập, Lý Minh Tùng, Trần Văn Minh Tuấn, Trần Hữu Duy

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: