Phẫu thuật bướu trung thất qua nội soi lồng ngực tại Bệnh viện Bình Dân (2010 - 2016)

Thứ bảy, 22/01/2022, 12:20 GMT+7

Báo cáo khoa học: Phẫu thuật bướu trung thất qua nội soi lồng ngực tại Bệnh viện Bình Dân (2010 - 2016)

Tác giả: Văn Tần, Trần Vĩnh Hưng, Trần Công Quyền, Hồ Huỳnh Long, Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Văn Việt Thành, Nguyễn Bá Minh Nhật, Đoàn Hùng Dũng, Dương Thanh Hải

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: