Phẫu thuật Robot tại Bệnh viện Bình Dân: Kết quả hai năm (20 tháng) ứng dụng

Thứ năm, 24/02/2022, 14:59 GMT+7

Báo cáo khoa học: Phẫu thuật Robot tại Bệnh viện Bình Dân: Kết quả hai năm (20 tháng) ứng dụng

Tác giả: Trần Vĩnh Hưng, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại:

 
phau_thuat_robot_tai_bv