Thông báo mời chào giá gói tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc hạng mục nâng cấp hệ thống xử lý nước thải từ 700m3/ngày đêm lên 900m3/ngày đêm

Thứ tư, 19/06/2024, 17:06 GMT+7