Thông báo mời chào giá Vật tư y tế, Hóa chất năm 2022

Thứ hai, 30/05/2022, 15:47 GMT+7
Để phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện, Bệnh viện Bình Dân sẽ mua sắm các vật tư y tế hóa chất (theo danh mục đính kèm). Kính mời các đơn vị đang ký hợp đồng cung cấp hàng hóa với Bệnh viện và các đơn vị khác quan tâm, có khả năng cung cấp các mặt hàng phù hợp vui lòng gửi báo gái và hợp đồng.
 
 
THU_MOI_CHAO_GIA_MUA_SAM_VTYT-HC_Page1