Thông báo về việc công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân - Lần 6

Thứ năm, 29/09/2022, 11:25 GMT+7

Kính gửi đến Quý khách hàng và Quý đồng nghiệp Thông báo về việc Công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe - Lần 6

Vui lòng tải tập tin đính kèm

pdf-icon-2
 Thông báo về việc Công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân

5872_Cong_bo_Benh_vien_Binh_Dan_dap_ung_yeu_cau_la_CSTH_Lan_6_Page1
5872_Cong_bo_Benh_vien_Binh_Dan_dap_ung_yeu_cau_la_CSTH_Lan_6_Page2