Thông báo yêu cầu báo giá Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu Mua sắm Vật tư y tế - Hoá chất xét nghiệm năm 2024

Thứ tư, 26/06/2024, 11:19 GMT+7