Thông tin báo chí

Lời cảnh báo – THVL | Nguy cơ nhiễm vi rút viêm gan từ việc xăm môi, xăm mình
19/04/2018, 15:00

Lời cảnh báo – THVL | Nguy cơ nhiễm vi rút viêm gan từ việc xăm môi, xăm mình

HCM City hospital offers free gastroesophageal reflux disease screening
30/05/2023, 11:32

HCM City hospital offers free gastroesophageal reflux disease screening

Thư mời tham dự Khóa huấn luyện Tiết niệu vùng châu Á nâng cao
17/07/2019, 19:39

Thư mời tham dự Khóa huấn luyện Tiết niệu vùng châu Á nâng cao

Trang bị kính vi phẫu Leica tăng cường hiệu quả các phẫu thuật vi phẫu trong nam khoa
18/01/2017, 14:09

Trang bị kính vi phẫu Leica tăng cường hiệu quả các phẫu thuật vi phẫu trong nam khoa

BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE
09/09/2016, 13:46

BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

1
Lời cảnh báo – THVL | Nguy cơ nhiễm vi rút viêm gan từ việc xăm môi, xăm mình
2
HCM City hospital offers free gastroesophageal reflux disease screening
3
Thư mời tham dự Khóa huấn luyện Tiết niệu vùng châu Á nâng cao
4
Trang bị kính vi phẫu Leica tăng cường hiệu quả các phẫu thuật vi phẫu trong nam khoa
5
BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE